Szkolenia do lotów z pasażerem - TANDEM 


 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie pilota ze specyfiką lotów z pasażerem paralotnią dwuosobową. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, sytuacjami niebezpiecznymi. Winien opanować przygotowanie do lotu i obsługę sprzętu, łącznie z oceną jej zdatności oraz listę czynności przedstartowych.

 

TANDEM

Do szkolenia na uprawnienie do przewozu pasażerów (TANDEM) może przystąpić osoba, która: 

- posiada co najmniej jedno ważne uprawnienie podstawowe (PP, PPG, PPGG)

- posiada co najmniej 50 godzin nalotu ogólnego jako pilot dowódca na tej kategorii statku powietrznego, na którą posiada uprawnienie podstawowe

- posiada badania lotniczo-lekarskie III klasy

- ukończyła 18 rok życia

Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia TANDEM obejmuje; technikę lotu w tandemie, instruktaż pasażera, sytuacje niebezpieczne, pierwszą pomoc.

Szkolenie praktyczne na uprawnienie do wykonywania lotów z pasażerem (TANDEM) obejmuje naukę startu z pasażerem w różnych warunkach, metodą klasyczną i odwróconą ("alpejką"), przygotowanie i sprawdzenie pasażera do lotu oraz udzielenie instruktażu.

Szkolenie w locie obejmuje minimum 10 lotów, w tym lądowania w ograniczonym terenie.

  

Szkolenie może odbyć się na sprzęcie szkolonego po uzgodnieniu i spełnieniu warunków technicznych.

 

Szkolenie w locie na klifie.

DebinaRowy