Szkolenie dla początkujących - I EtapSzkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną.

Kursanci otrzymują solidną dawkę wiedzy z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, aerodynamiki, zasad lotu, procedur operacyjnych, pierwszej pomocy, wiedzy ogólnej o sprzęcie, sytuacjach niebezpiecznych.

Celem szkolenia w tym etapie jest przede wszystkim nauka samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem, oraz startu i lądowania.

Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem za wyciągarką, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi i po lataniu.

Szkolenie zwykle trwa 4-5 dni lecz w przypadku niekorzystnych  warunków atmosferycznych do szkolenia praktycznego przewidziane są dodatkowe dni rezerwowe, a czas szkolenia może ulec wydłużeniu. Wolne dni wykorzystujemy na regenerację sił i utrwalenie materiału.

Szkolenie teoretyczne: 5 godzin

Szkolenie praktyczne w locie: minimum 20 lotów na holu

 

Na szkolenie należy zabrać:

- obuwie usztywniające staw skokowy

- odzież nie krępującą ruchów, najlepiej długie spodnie i bluzę z rękawem

- czapkę/chustkę

- napoje i krem przeciwsłoneczny

- przybory do pisania. 


 

Naukę latania na paralotni mogą rozpocząć osoby, które spełniają następujące warunki:

- ukończyły 18 lat lub ukończyły 15 lat i mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

- ukończyły szkołę podstawową 

- ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala wykonywać loty na paralotniach 

Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat powinien przygotować kserokopie następujących dokumentów:

- dowód tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych potwierdzoną notarialnie) 

- świadectwo ukończenia szkoły minimum podstawowej (warunek ustawowy)

- kserokopię prawa jazdy dowolnej kategorii lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na przystąpienie do szkolenia potwierdzone własnoręcznym podpisem


 

Istnieje możliwość wykupienia noclegów w Villa-Amber-Ustka

po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.

Kursant w locie holowanym.