Szkolenia dodatkowe  


 

Szkolenia dodatkowe są kierowane do pilotów latających "swobodnie", których aktywność koncentruje się na lataniu w terenach nizinnych przy startach za wyciągarką. Ze względu na regulacje prawne dotyczące procedur startowych za wyciągarką mechaniczną, szkolenia Kierownika Startu holowanego powinni wykonać wszyscy bardziej doświadczeni piloci regularnie startujący na holu. Brak tego przeszkolenia u pilotów oczekujących na hol często opóźnia lub zupełnie paraliżuje płynność lotów, wprowadzając niepotrzebnie nerwową atmosferę na starcie.

 

"H" - Loty na holu

Celem szkolenia do lotów holowanych jest zapoznanie szkolonych pilotów z techniką wykonywania startu i lotu z użyciem wyciągarki mechanicznej. Po jego zakończeniu szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem na holu, utrzymaniem właściwego kierunku lotu, wyczepieniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa. Lot na holu znacząco różni się od startu w górach i może być potencjalnie niebezpieczny dla nieobeznanego pilota. Przeszkolenie w lotach holowanych "H" jest wymagane prawem i winno być egzekwowane przez Kierowników Startu.

W naszej szkole wszyscy uczestnicy szkolenia Etapu I i II przeszkolenie w lotach holowanych otrzymują gratis.

 

 

 

 

Kierownik Startu

Celem szkolenia na Kierownika Startu Holowanego jest zapoznanie techniką wykonywania startu holowanego i lotem na holu.

Po jego zakończeniu szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane z przeprowadzonym holem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa.

Szkolenie mogą odbyć wyłącznie osoby ze Świadectwem Kwalifikacji Pilota Paralotni przeszkolone i doświadczone w lotach holowanych.

 

 

 

 

 

Wyciągarkowy

Szkolenie na operatora wyciągarki paralotniowej (Wyciągarkowy) jest kierowane do pilotów posiadających Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni. Celem szkolenia jest zapoznanie z techniką iprocedurami wykonywania lotów holowanych oraz budową i obsługą wyciągarki mechanicznej. Po jego zakończeniu szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze przeprowadzonym holem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

Wszystkie powyższe przeszkolenia zakończone są wydaniem pisemnego zaświadczenia o ich odbyciu lub wpisane do osobistej Książki Lotów Pilota Paralotni.


Zgodnie z interpretacją przepisów Prawa Lotniczego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. ULC LPL-1/7200-0191/01/13 

(...) wymaga się aby organizator lotów holowanych za pomocą urządzenia mechanicznego, zapewnił udział w tych lotach osób funkcyjnych, do których zalicza się [poza Kierownikiem Startu Holowanego] w tym przypadku również Wyciągarkowego. Od takiej osoby wymaga się również dokumentu poświadczającego posiadanie kwalifikacji do obsługiwania urządzeń mechanicznych do holowania paralotni (...). Wyciągarkowym powinien być członek personelu lotniczego [posiadacz Świadectwa Kwalifikacji PGP], który odbył szkolenie specjalistyczne "wyciągarkowe" potwierdzone osobistym dokumentem praktyki lotniczej lub wpisem niestandardowym w świadectwie kwalifikacji. Względy bezpieczeństwa przemawiają za tym, aby czynności wyciągarkowego były dokonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń służących do holowania paralotni.


Perfekcyjny i bezpieczny start jest efektem wzorowej pracy Pilota, Kierownika Startu i Wyciągarkowego.

Pilotka kontroluje wzrokowo skrzydło po oderwaniu się od ziemi.