Etap  - szkolenie wstępne zapoznawcze


 


Naukę latania na paralotni mogą rozpocząć osoby, które spełniają następujące warunki:

- ukończyły 18 lat lub ukończyły 15 lat i mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych

- ukończyły szkołę podstawową 

- ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala wykonywać loty na paralotniach 

Przed rozpoczęciem szkolenia kandydat powinien przygotować kserokopie następujących dokumentów:

- dowód tożsamości (w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych potwierdzoną notarialnie) 

- świadectwo ukończenia szkoły minimum podstawowej (warunek ustawowy)

- kserokopię prawa jazdy dowolnej kategorii lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na przystąpienie do szkolenia potwierdzone własnoręcznym podpisem

Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Uczniowie otrzymują solidną dawkę wiedzy z zakresu Prawa Lotniczego, Meteorologii, Aerodynamiki, Zasad Lotu, Procedur operacyjnych, Pierwszej Pomocy, Wiedzy ogólnej o sprzęcie, Sytuacjach niebezpiecznych.

Celem szkolenia w tym etapie jest przede wszystkim nauka samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem, oraz startu i lądowania.

Pilot - uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym za wyciągarką, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi, w tym kontrolą przedlotową i przedstartową.

Szkolenie teoretyczne: 5 godzin

Szkolenie praktyczne w locie: minimum 20 lotów na holu


Szkolenie zwykle trwa 4-5 dni lecz w przypadku niekorzystnych  warunków atmosferycznych do szkolenia praktycznego, takich jak: wiatr powyżej 5m/s oraz opady deszczu przewidziane są dodatkowe dni rezerwowe, a czas szkolenia może ulec wydłużeniu. Wolny dzień wykorzystujemy na regenerację sił i utrwalenie materiału. Szkolenie podstawowe praktyczne naziemne i loty odbywają się w warunkach atermicznych. W okresie ciepłym wcześnie rano i późnym popołudniem. Na szkolenie kandydat powinien zabrać: obuwie usztywniające staw skokowy i odzież nie krępującą ruchów, najlepiej długie spodnie i bluzę z rękawem, czapkę/chustkę, napoje i krem przeciwsłoneczny, przybory do pisania. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania. 

Istnieje możliwość wykupienia noclegów w Villa-Amber-Ustka po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 

Oblicz ratę

 


Kursant w locie holowanym.