Szkolenie dla średnio zaawansowanych - trening umiejętności pilotażowych - II Etap


 

 
Szkolenie w locie w ramach Etapu II obejmuje minimum 10 lotów z wysokości nie mniejszej niż 200 metrów, w czasie których uczeń-pilot powinien opanować umiejętność zastosowania przynajmniej jednej metody przyspieszonego opadania („uszy”/„besztal”) oraz lądowania na ograniczonym obszarze o wymiarach 60 na 60 metrów.

Szkolenie praktyczne naziemne obejmuje doskonalenie tzw. "startu klasycznego" oraz naukę "startu odwróconego"  tzw. "alpejki". Czas trwania w zależności od pogody i nabytych umiejetności, zwykle 2-3 dni lotne.

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia ukończenia i skierowaniem na egzamin Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Etap II szkolenia paralotniowego można także ukończyć w czasie wyjazdu szkoleniowo-turystycznego w Alpach. Uczeń wykonuje wówczas loty z wzniesienia o wystarczająco dużej deniwelacji by móc zrealizować program, przećwiczyć technikę pilotażu i jeszcze podelektować się pięknem widoków.

 

 

 

 

Start "klasyczny".